Goede doel: Stichting het vergeten kind

NIET THUIS KUNNEN OPGROEIEN. DAT WIL GEEN ENKEL KIND.
Maar helaas verblijven er in Nederland jaarlijks tussen de 30.000 en 35.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is niet hoe een kinderleven moet beginnen. Wij vinden dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten wij ons breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.

De meest recente cijfers van Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang en het COA tonen aan dat het aantal kinderen (0 tot 18 jaar) dat door een onveilige en/of instabiele thuissituatie in de opvang opgroeit, oploopt naar 38.000 kinderen:

10.760 kinderen
zijn in 2014 op advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst. Ze verblijven in residentiële opvanglocaties (24-uursopvang), omdat de thuissituatie te onveilig of te instabiel was.
4.300 kinderen
woonden in 2014 met hun moeders in de vrouwenopvang. Ze zijn medeslachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren.
6.495 kinderen
werden in 2014 opgevangen en begeleid in dagopvangcentra, omdat de thuissituatie te instabiel was. Deze kinderen kampen vaak met ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.
3.000 kinderen
verbleven in 2014 met hun ouder(s) in maatschappelijke opvangcentra, omdat moeder en/of vader de woonlasten niet langer konden dragen.
12.316 kinderen
verbleven eind 2015 met hun moeder en/of vader in asielzoekerscentra, omdat ze om verschillende redenen hun thuisland moesten ontvluchten. Dit aantal is de afgelopen maanden enorm toegenomen, vooral door de burgeroorlog in Syrië.

De stichting Het vergeten Kind zet zich in om deze kinderen een betere start van hun leven te geven. Kijk gerust verder op deze website en lees hoe de stichting via vier pijlers een positieve bijdrage proberen te leveren aan het leven van deze kinderen. Meer info: www.hetvergetenkind.nl.